IDEA4WORK - MYWORK

Idea4work mywork to niewielkie narzędzie umożliwiające rejestrację czasu pracy pracownika. Mywork zapisuje nie tylko czas pracy, ale także zrzuty ekranu oraz dane dotyczące nabywanych umiejętności. Są one później analizowane i dostępne dla Ciebie z poziomu aplikacji Idea4work manager.

ROZPOCZNIJ PRACĘ

Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy loguje się przez panel mywork. Aplikacja Idea4work rejestruję każdorazowe logowanie każdego pracownika który uzyskał dostęp do aplikacji. Osobiste hasła i loginy każdego z uprawnionych pracowników są standardowym zabezpieczaniem prywatności. Po uruchomieniu aplikacji mywork w pasku zadań pojawi się ikona kamery oznaczająca rozpoczęcie się procesu rejestracji pracy. Więcej informacji w zakładce Polityka prywatności.

GODZINY PRACY

Przypisany do każdego pracownika dynamiczny kalendarz uwzgledniający wszystkie strefy czasowe to kolejna z doskonałych funkcji aplikacji Idea4work. Dynamiczne zmiany czasu zastępują kłopotliwe przeliczanie, całkowicie eliminując błędy w terminarzach pracy każdego pracownika. Kalendarze wszystkich pracowników są dostępne z pulpitu Managera

PRACUJ Z IDEA4WORK

ZADANIA

Pracownik w każdej chwili ma podgląd jakiego typu zadania i błędy do naprawienia są do niego przypisane w realizowanych przez niego projektach. Dzięki temu rozwiązaniu dany pracownik automatycznie wie, nad czym ma pracować.

BŁĘDY W APLIKACJACH

W przypadku pojawienia się krytycznych błędów aplikacji klienckich pracujących w środowisku klienta funkcja Error report pozwala na automatyczne przekierowanie wszystkich informacji o błędach w postaci LOG’ów do centralnej bazy danych aplikacji Idea4work. Pracownik lub zespół pracowników pracujących nad aplikacja kliencką ma wówczas możliwość błyskawicznego zareagowania, bez potrzeby angażowania zasobów ludzkich klienta – jego pracowników lub osób odpowiedzialnych w działach IT za produkcyjne wdrożenie danej aplikacji. Automatyzacja procesu raportowania błędów to jedna z funkcji, dla której wielu klientów wybrało aplikację Idea4work jako standardowe narzędzie pracy, kontroli i naprawy aplikacji informatycznych.